Odredbe i uslovi

Concordia 2021

Odredbe i uslovi učesnika (2021) **Molimo Vas da pažljivo pročitate**

Vaše zaposlenje

 • Bićete postavljeni na određeno radno mesto. Nakon isteka  možete dobiti produženje radnog odnosa, ali Concordija ne može da Vam garantuje nastavak zaposlenja.
 • Ugovor o radu zaključićete sa poljoprivrednim gazdinstvom na kom radite, a ne direktno sa Concordijom.
 • Precizno radno vreme ne može se garantovati jer rad na poljoprivrednom gazdinstvu zavisi od vremenskih uslova. Nepovoljni ili neuobičajeni vremenski uslovi mogu dovesti do smanjenja broja radnih sati.
 • Može biti ponuđen prekovremeni rad, ali nije zagarantovan, ne pružaju sva poljoprivredna gazdinstva mogućnost prekovremenog rada.

Finansije

Plaćanje

U većini slučajeva plaćanje se vrši na osnovu obrađene jedinice.

Uvek će Vam biti isplaćena najmanje minimalna zarada, međutim, po jedinici gotovog proizvoda, možete biti plaćeni i više od toga. Obređene jedinice će varirati u zavisnosti od useva, njegovog stanja i sezone. Minimalne zarade variraju u zavisnosti od zemlje u kojoj radite:

Važno je shvatiti da ako radite polako i ne možete da postignete stopu obrađene jedinice, Vaš poslodavac mora da Vam nadoknadi zaradu na minimalnu satnicu. Dobićete adekvatnu obuku i vremenski period da se naviknete na potrebnu brzinu branja (obično 2 nedelje). Ako konstantno ne ispunjavate svoje zadatke,  poslodavac će od Vas možda zatražiti da napustite svoje mesto. U ovom slučaju, Concordija ne može garantovati zaposlenje na drugom mestu.

Takse:

Ako Vaš ukupan godišnji prihod iznosi 12.500 funti ili manje, nećete biti oporezovani. Ako zaradite više od 12.500 funti, moraćete da platite porez na sav prihod iznad tog iznosa tokom poreske godine, što je 20% (za godišnji prihod do 50,000funti). Više informacija možete naći na https://www.gov.uk/income-tax-rates.

Imajte na umu:

Biće Vam naplaćen porez na zaradu pre nego što dostignete dodatak.

Treba da popuniti obrazac P85 da biste povratili bilo koji preplaćen porez na kraju radnog vremena. Ovaj obrazac možete preuzeti sa https://www.gov.uk/government/publications/income-tax-leaving-the-uk-getting-your-tax-right-p85.

Povraćaj poreza

Povraćaj poreza uvek se plaća u britanskim funtama. Iz tog razloga savetujemo Vam da svoj bankovni račun (ako ga imate) držite otvorenim, tako da novac možete lako prebaciti kući. Svesni smo da postoje kompanije koje Vam mogu pomoći da povratite porez. Oni mogu biti korisni, ali pre nego što odlučite da koristite njihove usluge, preporučujemo da obavezno proverite naknade koje naplaćuju. To mogu biti fiksni iznos ili procenat iznosa povrata.

Rad na više poljoprivrednih gazdinstava

Ako se naknadno preselite na drugo poljoprivredno gazdinstvo, prvi poslodavac će Vam izdati P45 (ako ste platili porez). To je izjava o Vašoj dotadašnjoj zaradi za poresku godinu i trebali biste je pokazati na novom poljoprivrednom gazdinstvu. Ako niste platili porez, možete zatražiti od poslodavca izjavu o zaradi, koju ćete morati da predstavite novom poljoprivrednom gazdinstvu. Ako nemate nikakvu dokumentaciju o platama, od Vas će se možda zatražiti da popunite početnu kontrolnu listu. To je alternativni obrazac potvrde koji omogućava primenu tačnog poreskog zakona.

Nacionalno osiguranje

Nacionalno osiguranje (NI) je još jedan doprinos koji ćete morati da platite. Ovo pokriva neke vaše medicinske troškove ako vam zatreba bolničko lečenje. Ako vam je potrebno kontinuirano lečenje, uključujući noćenja u bolnici (ako lekar proceni da je to neophodno), obično Vas pokriva polisa osiguranja kompanije Concordija ili sopstvena polisa osiguranja (ako je kupljena). Detalje potražite u celokupnim dokumentima smernica. Ako treba da posetite lokalnog lekara radi saveta, oni mogu naplatiti naknadu za konsultacije.

NI će se odbiti od Vaše bruto zarade. Svaki prihod veći od 169 funti nedeljno naplatiće se u iznosu od 12%. Svi detalji dostupni su na https://www.gov.uk/national- insurance.

Bolovanje

U Velsu i Škotskoj postoje posebni ugovori, prema Odredbi o zaradi, za isplate (zasnovane na dnevnici po odgovarajućoj stopi) za zaposlene koji su bolesni. Kvalifikacioni uslovi uključuju završetak 52-nedeljne službe kod trenutnog poslodavca, što će često isključiti sezonske radnike Concordije. U Severnoj Irskoj ne postoje odredbe o naknadama za bolovanje prema odredbi o zaradi.

Međutim, u Engleskoj postoje odredbe. Da biste se kvalifikovali za plaćanje po zakonu (SSP), morate:

 1. Zaposliti se i započeti posao sa poslodavcem.
 2. Obavestite poslodavca ako ste bolesni.
 3. Prvog dana bolesti treba da imate 16 ili više godina i manje od 65 godina.
 4. Da ste bolesni četiri ili više kalendarskih dana zaredom – to je poznato kao period nesposobnosti za rad (PIW).
 5. Imati prosečnu nedeljnu zaradu jednaku ili veću od donje granice zarade u svrhu NI.

U bilo kom periodu nesposobnosti za rad, SSP se plaća zaposlenom najduže 28 nedelja.

Isplate se ne vrše prva tri kvalifikaciona dana. Nakon toga, svaki dan bolesti plaća se po stopi od 95,85 funti podeljene brojem dana koji su normalno radili u nedelji. Ako ne možete da radite dok se izolujete zbog koronavirusa (COVID-19), možete dobiti SSP za svaki dan u izolaciji. Svi detalje moyete pronaci na: https://www.gov.uk/statutory-sick-pay.

Odbici

Od Vašeg poslodavca se zahteva da Vam redovno dostavlja detaljni obračun zarade koji treba da sadrži detalje svih odbitaka od bruto zarade, poput poreza na dohodak, NI i naknade za smeštaj. Takođe imate pravo da vidite svoje evidencije o platama u bilo kom trenutku. Uvek se mora dati pismeno obaveštenje pre bilo kakvih odbitka, a ovi odbici moraju:

 • biti obavezni prema zakonu Ujedinjenog Kraljevstva (tj. Porez na dobit i porez na IN)
 • biti prethodno ovlašćeni od strane Vas u Vašem ugovoru.
 • sa vama prethodno da budu dogovoreni u pismenoj formi.
 • biti otplata svih troškova i/ili preplaćenog.

Problemi

– Molimo Vas da prvo pokušate da rešite probleme sa poslodavcem – u većini slučajeva oni će biti u mogućnosti da Vam pomognu.

– Ako ste razgovarali sa poslodavcem i Vaš problem još uvek nije rešen, a  pristali ste na podršku Vašeg lokalnog agenta, pozovite ga. Ako je potrebno, agent će kontaktirati kompaniju Concordija. Ako ste se direktno zaposlili putem aplikacije, kontaktirajte kompaniju Concordija.

– U slučaju ozbiljnih i/ili hitnih problema, obratite se direktno kompaniji Concordija.

– Odgovornost za Vaše zdravlje i sigurnost na poljoprivrednom gazdinstvu snosi Vaš poslodavac zajedno sa Vama. Concordija ne može biti odgovorna za zdravlje i sigurnost na poljoprivrednom gazdinstvu.

Ukupan broj radnih sati

Iako ne postoji zagarantovano radno vreme, uglavnom se posao zasniva na proseku od najmanje 39 sati nedeljno, što znači da morate biti dostupni za rad najmanje 39 sati nedeljno. Na mnogim gazdinstvima biće dostupni dodatni sati, ali to nije zagarantovano. Ako ćete kroz dodatne sate raditi više od 48h nedeljno, moraćete da potpišete dokument u kojem je navedeno da se slažete sa tim, međutim, neće Vam biti zatrazeno da radite više od 60 sati nedeljno, osim ako postoje izuzetni slučajevi i okolnosti.

Radno vreme u poljoprivredi zavisi od vremenskih uslova i u slučaju neočekivanih meteoroloških uslova broj radnih sati je manji od 39 sati nedeljno. Ako ste bilo koje nedelje radili manje od 16 sati, mi savetujemo naše uzgajivače da Vam ne naplaćuju smeštaj.

Praznici i odmori

Imaćete pravo na 28 dana godišnjeg odmora, uključujući državne praznike. Ako tokom boravka odlučite da ne koristite odmor ili deo odmora, bićete plaćeni (po Vašoj uobičajenoj tarifi) u Vašoj konačnoj isplati.

Svi detalji na: https://www.gov.uk/holiday-entitlement-rights.

Kada radite, možete da pravite neprekidnu pauzu od 20minuta ako radite 6 sati ili duže. Pored toga, imate pravo na 11 sati odmora između radnih dana. Svi detalji na: https://www.gov.uk/rest-breaks-work.

Concordija članstvo 

Članstvo u Concordiji uključuje polisu putničkog osiguranja koja Vam pruža pokriće do 52 nedelje dok ste na radnom mestu u Concordiji. Ova polisa pokriva Vaše putovanje do radnog mesta u Concordiji u Velikoj Britaniji.

Takođe je u paketu i UK SIM kartica sa unapred unetim kreditom i podrškom. Za članstvo u Concordiji ne plaća se naknada.

-Sve informacije koje ste lično Vi dostavili ili predstavnik Concordije u Vaše ime su tačne i precizne i da ste podneli svu potrebnu dokumentaciju uz Vašu prijavu.

-Članstvo u Concordiji dobijate besplatno.

-Dajete dozvolu Concordiji i/ili Vašem poslodavcu da Vaš broj mobilnog telefona prosledi pouzdanoj trećoj strani, tako da može da sprovede anketu kako bi utvrdila da li je Vaša dobrobit bila zaštićena tokom čitavog procesa. Vaše ime nikada neće biti prosleđeno ovoj kompaniji i potpuno je anonimno. Concordija i njeni pružaoci usluga poštuju GDPR propise.

– Razumete da sami snosite odgovornost za sve troškove koji mogu nastati ako ne dostavite tačne informacije ili dokumentaciju.

– Zdravstvenog ste stanja koje Vam omogućava da se bavite teškim fizičkim radom tokom celog perioda zaposlenja.

– Pročitali ste i pristajete da se pridržavate uslova i odredbi koje je Concordija navela u ovom dokumentu.

– Na raspolaganju ste i slažete se da radite puni navedeni radni period.

– Shvatate da svi podaci koje pružite tokom postupka prijave mogu biti otkriveni budućim poslodavcima ili regulatornim telima Ujedinjenog Kraljevstva, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka Ujedinjenog Kraljevstva / GDPR.

Registrovani ste pod zdravstvenim sistemom u svojoj zemlji. Ako imate više od 65 godina, kontaktiraćete kompaniju Concordija kako biste mogli da obezbedite odgovarajuću polisu osiguranja.

Izjava o odricanju odgovornosti:

Imajte na umu da su informacije sadržane na ovoj stranici tačne u vreme objavljivanja, a stope zarade, beneficije i odbici mogu se promeniti od aprila tekuće godine pa nadalje. Važan izvor informacija po ovom pitanju je Gov.UK, a ako ikada posumnjate, radnicima se preporučuje da provere ovu web stranicu.