O TELPASC-u

Važno obaveštenje!

Poštovani aplikanti,

Imajte na umu da Vam popunjavanje upitnika ne garantuje radno mesto.

Zbog velikog broja prijavljenih, trudimo se da odgovorimo na sve zahteve međutim to nije uvek moguće.

Naš broj telefona je rezervisan samo za hitne slučajeve, pa Vas molimo da se uzdržite od poziva, jer Vam to neće pomoći da brže dobijete posao.

Učesnici NIKOME ne plaćanju nikakvu uslugu.

Ako Vam neko bude tražio novac za učestvovanje u programu sezonskog zapošljavanja u Velikoj Britaniji, molimo Vas da nam to prijavite. To je suprotno svim pravilima ovog programa. 

Jedini troškovi putovanja, za izabrane kandidate,  su:

  • Viza sezonskog radnika
  • avio karta, kupujete od bilo koje avio-kompanije
  • prevoz od aerodroma do poljoprovrednog gazdinstva u UK

Zainteresovani ste za Sezonski poljoprivredni rad u UK?

Za više informacija, molimo Vas da nas kontaktirate.
O TELPASC-u

TELPASC

Mi smo najnoviji dobavljač sezonskih radnika u Velikoj Britaniji.

Iako smo novi SVS operater (šema sezonskih radnika), nismo novi u obezbeđivanju radne snage u poljoprivrednom i hortikulturnom sektoru.

TELPASC konzorcijum (preko ethero Ltd) je grupa visokoprofesionalnih, GLAA licenciranih provajdera etičke radne snage i međunarodnih partnera za zapošljavanje.

Naše kombinovano iskustvo u radu i sa klijentima i sa kandidatima u ovom sektoru obuhvata decenije, sa poznavanjem svih geografskih područja i godišnjih doba Ujedinjenog Kraljevstva.

Zajedno, imamo licencu da obezbedimo do 3.750 sezonskih radnika godišnje klijentima širom Ujedinjenog Kraljevstva 2023. Naš cilj je da izgradimo svetsku klasu, etičan, efikasan proces zapošljavanja i iskustvo koji podjednako štiti radnike i klijente.

Naš cilj je da izgradimo svetske klase etičan, efikasan proces zapošljavanja i iskustvo koji podjednako štiti radnike i klijente.

TELPASC

Naše 3 obaveze:

Briga o radnicima

Od radnika se nikada neće tražiti da plaćaju naknade za usluge zapošljavanja.

Naši procesi zapošljavanja koriste bezbedne kanale izvora – bezbednost radnika je naš prioritet.

Partnerstvo sa klijentima

Naši kupci će uvek težiti najboljem mogućem radnom iskustvu. Radićemo u partnerstvu na postizanju najviših standarda usklađenosti.

Standardi za korisničku podršku

Naša podrška radnicima i kupcima će biti vodeća na tržištu.

Koristićemo najbolje tehnologije i procese.

Zainteresovani ste za Sezonski poljoprivredni rad u UK?

Za više informacija, molimo Vas da nas kontaktirate.

Ključni koraci za učešće u TELPASC programu sezonskih radnika

Aplikacija je besplatna.

Da biste izrazili svoje interesovanje, pošaljite e-mail na sezonskirad@easitovisa.com sa Vašom biografijom ili kratkim opisom Vaših sposobnosti i prethodnog iskustva na sličnim poslovima.

Ukoliko vaša kandidatura bude izabrana, biće zakazan intervju. Konačan izbor učesnika je u potpunosti odluka TELPASC-a. Intervju je besplatan.

Papirologija

U slučaju da budete izabrani, od vas će se tražiti da izdate set potrebnih dokumenata.

Da biste to uradili, morate pripremiti:

Pasoš

Potvrdu iz škole (za učenike)

Međunarodna vozačku dozvolu (ako je dostupna)

Dozvola za vozača traktora (ako je dostupna)

Tada ćete dobiti link za e-registraciju. Registracija je besplatna i vaši podaci se čuvaju na sigurnom.

Dodeljivanje poljoprivrednom gazdinstvu

Na osnovu seta dokumenata kandidati će biti raspoređeni na postojeća slobodna radna mesta na poljoprivrednom gazdinstvu u Velikoj Britaniji. Konačan izbor plasmana na bilo kojoj farmi je odluka TELPASC-a. Alokacija je besplatna.

Ugovor

Ako ste raspoređeni na poljoprivredno gazdinstvo i dobijete ponudu za posao sa podacima o vrsti i periodu rada, plaćanju i uslovima života, od vas će biti zatraženo da potpišete ugovor za sezonskog poljoprivrednog radnika. Ugovor je besplatan.

Priprema za put

Pre nego što odete u UK, morate da kupite kartu i dobijete radnu vizu (cena vize je oko 244 funti). Informaciona podrška za vizu i sertifikat o sponzorstvu koji je potreban za vizu (Certificate of Sponsorship) od TELPASC-a daje vam pravo da dobijete radnu vizu bez prihoda i štednje u banci.

 Rad na poljoprivrednom gazdinstvu

Na zakazani datum morate stići na farmu u UK, u skladu sa vašim rasporedom i ugovorom sezonskog poljoprivrednog radnika, i započeti posao. Za prvu nedelju u Velikoj Britaniji potrebno je da ponesete sa sobom najmanje 200£ za sopstvene troškove.